Prodajni kompas

Prodajna aplikacija Prodajni kompas je aplikacija za pametno vođenje prodaje poslovnim kupcima. Temeljen je na najboljoj i provjerenoj prodajnoj ekspertizi.

Prodajni kompas omogućava jednostavni pregled prodajnog potencijala pojedinog prodajnog teritorija, praćenje rezultata prodaje te planirane prodajne aktivnosti na pojedinom prodajnom teritoriju.

Zahvaljujući tome lakše je upravljati prodajom i prodajnim planovima te imati sve ključne informacije o klijentima (CRM) pohranjene na jednom mjestu.

Prodajna aplikacija Prodajni kompas nam zapravo prikazuje prodajne akcije/prilike na kojima se trenutno nešto poduzima (ili se planira poduzimati):
• u određenom vremenskom periodu (npr. u sljedećih mjesec do godinu dana)
• na određenom prodajnom teritoriju (tj. po pojedinom zaposleniku/regiji ili cijelom teritoriju na kojem poslujete).

Smisao je da se prate prodajne aktivnosti kroz prodajne korake kako se pregovori s klijentima odvijaju do eventualnog zaključivanja prodaje.

Prodajna aplikacija Prodajni kompas je namijenjen malim i srednjim poduzećima koje prodaju svoje proizvode i usluge poslovnim korisnicima, odnosno drugim poduzećima (B2B).

Konkretno, korisnici prodajne aplikacije Prodajnog kompasa su direktori poduzeća, voditelji prodaje i ostali rukovoditelji u domeni prodaje te ostali članovi prodajnog tima.

Administrator prodajne aplikacije Prodajni kompas upisuje osnovne podatke, odnosno regije te dodjeljuje uloge i razine pregleda aktivnosti i klijenata svakom članu prodajnog tima.

Članovi tima, ovisno o dodijeljenoj ulozi imaju pregled nad dijelom ili svim prodajnim aktivnostima poduzeća.

Prodajna aplikacija Prodajni kompas omogućuje ono što mi nazivamo „pametno vođenje prodaje“ odnosno sustavan i organiziran pristup prodajnoj funkciji poduzeća.

Prodajni kompas je organiziran na način da voditeljima prodaje i rukovoditeljima (ovisno o nadležnosti), omogućuje pregled svih ili prodajnih akcija samo na razini određene regije, odnosno između ostalog omogućuje:
• postavljati realne prodajne planove bazirane na stvarnim prilikama i konkretnim brojkama
• pratiti prodajne aktivnosti prodajnih predstavnika i njihovu uspješnost zaključivanja prodaje u odnosu na prodajne prilike (leadove)
kategorizaciju tj. segmentaciju potencijalnih i postojećih klijenata ovisno o realizaciji prodaje ili napretku u pregovorima s potencijalnim klijentima
• poduzimati određene korektivne akcije (temeljene na realnim prilikama i brojkama) u slučaju gubitka nekih kupaca ili pojedinih portfelja proizvoda kod postojećih kupaca kako bi prodajni planovi na kraju godine ipak bili ostvareni
planiranje dodatne prodaje (crosselling i upselling) postojećim klijentima
• pregled osnovnih podataka o klijentima i kontakata kod klijenata
• pregled svih obveza upisanih u kalendaru

Prodajna aplikacija Prodajni kompas funkcionira na način da su svi za prodaju relevantni zaposlenici korisnici Prodajnog kompasa.

Ovisno o ulozi i odgovornostima u poduzeću, prodajna aplikacija Prodajni kompas omogućava upis potencijalnih i postojećih klijenata od strane korisnika Prodajnog kompasa te pripadajućih aktivnosti i potencijalne ili stvarne realizirane vrijednosti projekta i prodaje.

Struktura korisnika i pregledi aktivnosti i vrijednosti se prilagođavaju organizaciji prodajne funkcije pojedinog poduzeća. Voditelji regije imaju pregled aktivnosti svog tima, a direktori poduzeća ili voditelji prodaje cijelog „pipeline-a“.

Na taj način omogućena je usporedba s rezultatima prodaje prethodne godine kao i projekcija prodaje (prodajni potencijal) tekuće godine, a na kojima se baziraju prodajni planovi kao i planirane prodajne aktivnosti.

Vrijednost koju osigurava prodajna aplikacija Prodajni kompas ovisi, naravno, o redovitosti upisa aktivnosti i klijenata od strane članova prodajnog tima.

Prodajna aplikacija Prodajni kompas bi se trebala ažurirati minimalno na mjesečnoj bazi te se temeljem Prodajnog kompasa mogu uspoređivati realizirani mjesečni rezultati s planom prodaje odnosno prodajnim potencijalom i, također na jednostavan način, pregledavati postojeći klijenti (kupci) i pripadajuća realizacija kao i potencijalni klijenti prema kojima su poduzimane aktivnosti ovisno o stupnju realizacije prodaje.

Ovisno o aktivnostima (upit, inicijalni kontakt, inicijalni sastanak, sastanak, poslana ponuda i sl.), pojedini potencijalni ili postojeći klijenti se klasificiraju te se određuje vjerojatnost zaključivanja prodaje te dodaje potencijalna ili stvarna vrijednost prodaje.

Dinamika, odnosno učestalost unosa podataka ovisi, naravno, o mogućnostima prodajnih predstavnika i ostalih koji kontaktiraju s potencijalnim ili postojećim kupcima, a ovisno o dnevnoj, tjednoj ili mjesečnoj rutini.

Preporuka je da unos podataka bude na redovitoj i što češćoj vremenskoj osnovi, odnosno periodici, ovisno o količini podataka koja se unosi i koju je potrebno pamtiti.

Prodajna aplikacija Prodajni kompas je prvenstveno software za vođenje prodaje poslovnim korisnicima te kao takav sadrži i osnovne podatke o klijentima, njihovom prodajnom potencijalu i kontakt osobama zaposlenima kod potencijalnog ili postojećeg klijenta.

U prodajnoj aplikaciji Prodajni kompas inzistiramo na funkcionalnosti i jednostavnosti kako bi se prodajni tim korisnika Prodajnog kompasa mogao koncentrirati na ono što je u fokusu i cilj, a to je prodavati.

Obzirom na odabranu kategorizaciju tj. segmentaciju, aplikacija posebno izdvaja ključne kupce o kojima postoji više informacija te sve ostale kupce.

U svakom slučaju uz prodajnu aplikaciju Prodajni kompas mala ili srednja poduzeća koja ne koriste neki od CRM sustava mogu dobiti dostatno softversko rješenje koje će zamijeniti rokovnike, Excel tablice i/ili skuplji CRM software te omogućiti sve potrebne podatke o klijentima.

Naravno da smo u mogućnosti na Vaš zahtjev nadodati željene i nužne funkcionalnosti u prodajnoj aplikaciji Prodajni kompas te ga individualno nadograditi za potrebe samo Vaše tvrtke.

Glavna prednost korištenja prodajne aplikacije Prodajni kompas je sustavni pristup prodaji poslovnim klijentima, a koji objedinjuje najbolju i provjerenu poslovnu praksu što rezultira boljim prodajnim rezultatima.

Za razliku od ostalih CRM sustava odnosno softwarea za vođenje prodaje, prodajna aplikacija Prodajni kompas je intuitivna i jednostavna za korištenje prema riječima samih korisnika.

Može se brzo primijeniti u poduzeću te nema potrebe za opširnijom edukacijom prodajnog tima koji će ga koristiti. Ne traži zasebnog čovjeka u poduzeću koji će se baviti samo Prodajnim kompasom, za razliku od skupljih i kompleksnijih konkurentskih softwarea.

Prodajna aplikacija Prodajni kompas je cjenovno konkurentnija od konkurentskih softwarea za vođenje prodaje.

Na elegantan način omogućuje zamjenu rokovnika ili Excela ili ostalih softwarea kojima su se do sada pratile prodajne aktivnosti poduzeća te sustavno objedinjuje sve prodajno važne informacije na organiziran i sustavan način na jednom mjestu.

Obzirom na fleksibilnost tima koji je producirao prodajnu aplikaciju Prodajni kompas, isti se može maksimalno konfigurirati i prilagoditi potrebama pojedinog poduzeća.

Početak korištenja je također olakšan jer je osiguran uvoz ključnih podataka o klijentima i aktivnostima, a također omogućuje i izvoz podataka (Excel).

Prodajna aplikacija Prodajni kompas se može koristiti na svim uređajima (mobitel, tablet, osobno računalo) te na taj način prodajni predstavnik može unositi podatke odmah nakon sastanka ili koristiti Prodajni kompas kao pripremu za sastanak s klijentom.

Prodajnom aplikacijom Prodajni kompas smo nastojali u što većoj mjeri zaokružiti vođenje prodaje poslovnim korisnicima.

U svakom slučaju, ima li Vaše poduzeće specifične potrebe, samo za Vas možemo konfigurirati prodajnu aplikaciju Prodajni kompas na način da ga prilagodimo Vašim specifičnim potrebama. Cijena se formira prema složenosti konfiguracije.

Za više informacija nam se obratite putem kontakt forme.

Mjesečna premija ovisi o zakupljenom paketu i broju korisnika te se plaćanje vrši prema broju korisnika mjesečno. Više o cijenama možete saznati OVDJE.

U slučaju da želite specijalnu konfiguraciju prodajne aplikacije, Prodajni kompas prilagođenu Vašim potrebama, obratite nam se pa ćemo Vam vrlo rado kreirati ponudu te se cijena određuje prema složenosti konfiguracije.

Vaši podaci su zaštićeni enkripcijom (SSL certifikatom), čime se štiti tajnost podataka prema trećim osobama i od zlouporabe prilikom korištenja prodajne aplikacije Prodajni kompas.

Također, uvid u prodajne podatke unutar poduzeća određujete sami dodjelom uloga i razina pristupa unutar prodajne aplikacije Prodajni kompas.

Što se tiče same fizičke sigurnosti podataka, koristimo tri servera za njihovu pohranu tako da su oni u svakom slučaju sigurni.

Prilikom sklapanja ugovora o korištenju prodajne aplikacije Prodajni kompas, svi uključeni zaposlenici od strane Avusa (i njegovih partnera) potpisuju ugovor o čuvanju poslovne tajne, odnosno o tajnosti podataka.

U svakom Vas slučaju pozivamo da zakažete termin online prezentacije koja će Vam na sažet i strukturiran način dati uvid u korištenje, funkcionalnosti i mogućnosti aplikacije.

Ukoliko želite i sami steći uvid u korištenje prodajne aplikacije Prodajni kompas, nakon online prezentacije omogućit ćemo Vam pristup testnoj verziji na rok od mjesec dana.

DOGOVORITE ONLINE PREZENTACIJU